ZAKRES USŁUG

Kancelaria zajmuje się:

 • tworzeniem, łączeniem, przekształcaniem i likwidacją spółek
 • sporządzaniem aktów założycielskich, statutu spółek, fundacji i stowarzyszeń
 • prowadzeniem obsługi prawnej komercjalizacji, prywatyzacji i restrukturyzacji
 • sporządzaniem due diligence, analizy prawnej spółek i nieruchomości
 • tworzeniem, łączeniem, przekształcaniem, likwidacją spółek
 • obsługą i prowadzeniem w imieniu naszych klientów projektów związanych z nabywaniem nieruchomości, finansowaniem projektów i tworzeniem konsorcjów służących realizacji inwestycji budowlanych
 • prowadzeniem postępowań windykacyjnych, gospodarczych cywilnych przed Sądami Powszechnymi i Arbitrażem.

SPECJALIZACJE KANCELARII

Kancelaria świadczy usługi, w szczególności w następujących dziedzinach prawa:

 • prawo gospodarcze
 • prawo cywilne
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawo handlowe
 • prawo upadłościowe
 • prawo własności intelektualnej
 • prawo przewozowe
 • prawo znaków towarowych
 • prawo środków masowego przekazu reklam
 • prawo antymonopolowe
 • prawo nieuczciwej konkurencji
 • prawo papierów wartościowych
 • prawo publicznego obrotu
 • prawo finansowe
 • prawo podatkowe
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo ubezpieczeń
 • prawo budowlane i wspólnot mieszkaniowych