KONTAKT

 

ADRES

Biuro:
02-972 Warszawa
ul. Księdza Prymasa A. Hlonda 2B / 122

Telefon/Fax:
(22) 899 28 78
(22) 899 28 77

Partner Zarz±dzaj±cy:
mw@mwip.pl

e-mail:
biuro@mwip.pl
rekrutacja@mwip.pl